برچسب: پیش فر‌وش آپارتمان

قوانین و مقرر‌ات پیش فر‌وش آپارتمان

قوانین و مقرر‌ات پیش فر‌وش آپارتمان

بنا به گفته یکی از مقامات قضایی، با تشکیل هر پرونده حداقل ده تن مستقیم درگیر آن خواهند بود که این مسأله حداقل برای دو خانوار ایرانی ایجاد دغدغه خواهد کرد؛  بنابر این  در گروه بزرگ مشاورین املاک عظیمی بر آن شدیم تا با مطرح کردن این مبحث در وبسایت azimiborj.com به پیشگیری و  جلوگیری […]

بیشتر بخوانید