ماه: خرداد ۱۴۰۱

کنسل شدن یا فسخ قرارداد ملکی چگونه ممکن است؟

قرارداد یکی از سند هایی است که افراد به طور رسمی یا به صورت شخصی منعقد می نمایند. قرارداد از اعتبار قانونی برخوردار می باشد و دو طرف قرارداد نیز دارای حقوقی خواهند بود. فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص […]

بیشتر بخوانید